เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก

เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่4 มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้ชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก    

                  พ.อ.โสภณ   นันทสุวรรณ  ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 พร้อมด้วย  พ.อ.ไมตรี ชูปรีชา  รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 นายเกรียงศักดิ์ บุญตาปวน  ปลัดอำเภอแม่ระมาด  ได้ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่แจกผ้าห่ม  จำนวน   200  ผืน ให้กับผู้สูงอายุและเด็กชาวบ้านชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงบ้านห้วยสหลุง  หมู่   8 ต.พระธาตุ อ. แม่ระมาด จ.ตาก   ภายใต้โครงการ กองทัพบกร่วมใจต้านภัยหนาว “  เนื่องจากผู้สูงอายุและเด็กต้องการความช่วยเหลือจากสภาพอากาศหนาวเย็นมากในช่วงนี้ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 เปิดเผยว่า   ในช่วงฤดูหนาวจะได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยทำให้ลักษณะอากาศหนาวเย็น โดยเฉพาะจังหวัดตากมีอุณหภูมิ  ลดลงเหลือ   10 องศาเซลเซียส  ทำให้สภาพอากาศที่หนาวเย็นส่งผลให้ประชาชนยากจนที่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวได้รับความลำบาก และเจ็บป่วย กองทัพบก จึงได้จัดโครงการ กองทัพบกช่วยเหลือภัยหนาว “  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง พร้อมประกอบสัมมาอาชีพให้ผ่านพ้นห้วงภัยหนาว และภัยพิบัติอื่นๆ ตลอดจนสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดแก่ประชาชนอีกด้วย     ด้านนายเอกวิสิทธิ์  นราวิฑูรภัทร   ผู้ใหญ่บ้านห้วยสหลุง  กล่าวว่า     หมู่บ้านห้วยสหลุงมีประชากรจำนวนทั้งหมด   350 คน   95 หลังคาเรือนโดยส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่มีเงินซื้อผ้าห่มมีฐานะอยากจนมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้และตนอยากจะให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาช่วยเหลือประชาชนเป็นประจำทุกปี                                  

ภาพ / ข่าว เครือข่ายสำนักข่าวนครแม่สอด

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป