เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือในการกำจัดรังผึ้งหลวง ที่แตกรังแล้วต่อยนักศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนตาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือในการกำจัดรังผึ้งหลวง ที่แตกรังแล้วต่อยนักศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนตาก

เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด ได้รับการประสานขอความช่วยเหลือในการกำจัดรังผึ้งหลวง ที่แตกรังแล้วต่อยนักศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนตาก

ที่บริเวณอาคารเรียน วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดได้รับการประสานจาก นายจงกล  พิพิธภักดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สอด ขอให้กำจัดรังผึ้งหลวงที่อยู่บริเวณอาคารเรียน ที่แตกรังไล่ต่อยผู้คนและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้เรียน  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด นำโดยนายประเสริฐ ติชะพันธุ์  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 2  นายฉลอง เขียวนันท์ใจ และเจ้าหน้าที่อีก 6 คน เข้าปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เมื่อเดินทางไปถึงชุดปฏิบัติการได้แต่งกายในชุดที่ป้องกันทั้งความร้อนและกันผึ้งต่อย  และได้กันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องให้ออกนอกพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายทั้งจากความร้อนของไฟ อันตรายจากผึ้งต่อย และเป็นการไม่ขีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  เนื่องจากการจัดการกับรังผึ้งหลวงในครั้งนี้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเพราะรังอยู่ในที่สูง และอยู่นอกอาคาร จึงต้องให้ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงาน

ภาพ / ข่าว นายขวัญชัย  สุนทรโภคิน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป