เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด จับ ปรับ จริง หลังลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลพบผู้กระทำความผิด พรบ.ความสะอาดในที่สาธารณะ

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด จับ ปรับ จริง หลังลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลพบผู้กระทำความผิด พรบ.ความสะอาดในที่สาธารณะ

เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด จับ ปรับ จริง หลังลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ในเขตเทศบาลพบผู้กระทำความผิด พรบ.ความสะอาดในที่สาธารณะ

                เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด ได้ลงพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดเพื่อทำการดูแลความเรียบร้อย ซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่ได้พบผู้กระทำความผิด พรบ.ความสะอาดในที่สาธารณะ ซึ่งเป็นความผิดซึ่งหน้า  จึงได้มีการนำตัวผู้กระทำผิด มาที่เทศบาลนครแม่สอด เพื่อทำการปรับ ตามความผิด พรบ.ความสะอาด โดยปรับไม่เกิน 2000   ซึ่งผู้กระทำผิดในครั้งนี้ ชื่อ นายเต่งมิ อายุ 47 ปี  ซึ่งก็ได้ยอมรับว่ากระทำความผิดจริงและยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการปรับ ตามกฎหมาย

                โดยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอดได้ทำการติดป้ายรณรงค์ไม่บ้วน หรือถ่มน้ำลาย น้ำหมาก และเสมหะ ลงบนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด พ.ศ.2535 ตามมาตรา 31 ซึ่งหากพบผู้กระทำผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวช่วยกันรักษาความสะอาด และความสวยงามในพื้นที่ เป็นหลัก

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป