เชิญร่วมทำบุญ”เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559″ ณ ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

เชิญร่วมทำบุญ”เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559″ ณ ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา

การจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27″เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559″ จังหวัดพะเยาจัดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่ 27 ภายใต้ชื่อ“เวียนเทียนวิสาขบูชา ปัญญาและสายน้ำ ประจำปี 2559” ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2559 ณบ ริเวณข่วงวัฒนธรรมและวัดติโลกอาราม ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีการจัดนิทรรศการกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สื่อให้เห็นถึงความสำคัญของวันวิสาขบูชา

กิจกรรมวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 เวลา 17.30 นาที ณ ข่วงวัฒนธรรมบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา เป็นพิธี เปิดงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก จากนั้นเวลา 18.15 นาที หัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเดินธรรมยาตราจากบริเวณพิธีเปิดไปประกอบพิธีเวียนเทียนที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา และเวลา 19.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ชมการแสดงมหกรรมกลองชาติพันธุ์ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 6.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 39 รูป ที่ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ภาคค่ำพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาบริเวณข่วงวัฒนธรรม โดยเวลา 17:30 พุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ประกอบพิธีเจริญจิตตภาวนา เวลา 18 นาฬิกา 15 นาที พุทธศาสนิกชนเดินธรรมยาตราจากบริเวณพิธีไปประกอบพิธีเวียนเทียนที่วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา และ เวลา 19.30 นาฬิกา เป็นต้นไป ชมการแสดงมหกรรมกลองชาติพันธุ์ บริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2559 เวลาเช้าเวลา 6.00 น หัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนพร้อมกัน ณ วัดติโลกอาราม เวลา 7.00 น. ชาวพุทธศาสนิกชนตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 39 รูป ณ บริเวณขัวบุญหรือสะพานบุญ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ภาคค่ำเวลา 17.30 นาทีเป็นพิธีเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชาบริเวณข่วงวัฒนธรรม ริมกว๊านพะเยา เวลา 18 นาฬิกา 15 นาทีชาวพุทธศาสนิกชนเดินธรรมยาตราจากบริเวณพิธีของวัฒนธรรมไปประกอบพิธีเวียนเทียนยังวัดติโลกอาราม ที่ขัวบุญวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา ตั้งค่าเวลา 19.30 นาทีเป็นต้นไป ชมการแสดงมหกรรมกลองชาติสุพรรณบริเวณข่วงวัฒนธรรมลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนชาวพุทธมามกะทั้งหลายร่วมบำเพ็ญเพียรและประกอบกุศลเนื่องในวันวิสาขบูชาที่ขัวบุญวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา. ระหว่างวันที่ 20 ไปจนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2559นี้…{{คลิปข่าว}}  http://bit.ly/1ZZmoH1 

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..