เชิญสาธุชนร่วมงาน มรดกธรรม หลวงพ่อคูณ และรับหนังสือมรดกธรรม ฟรี วันที่ 25 กันยายนนี้ เวลาดี 14.00 น. ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เชิญสาธุชนร่วมงาน มรดกธรรม หลวงพ่อคูณ และรับหนังสือมรดกธรรม ฟรี วันที่ 25 กันยายนนี้ เวลาดี 14.00 น. ที่เซ็นทรัลเวิลด์

เนื่องในวาระศุภวัฒนมงคลครบ 91 ปี ของพระเทพวิทยาคม หรือ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่ ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นวาระเดียวกับที่หลวงพ่อคูณได้บวชในบวรพระพุทธศาสนาครบ 70 พรรษา

ขอเรียนเชิญสาธุชนทั้งหลายเข้าร่วมงาน มรดกธรรม หลวงพ่อคูณ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 14.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ พร้อมรับฟรี หนังสือ”มรดกธรรม” ปลุกเสกพิเศษ จำนวนจำกัด เพียง 2,000 เล่ม

เชิญฟังเสวนา มรดกธรรม หลวงพ่อคูณ ชมวิหารเทพวิทยาคมจำลอง จากวัดบ้านไร่ มาให้ชมกลางกรุงเทพฯ ร่วมเรียนรู้หลักธรรมและคำสอนในรูปแบบใหม่ เข้าใจง่าย จากทายาทธรรม พระครู ศรีปริยัติวิสุทธิ์ เจ้าคณะอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา และดารานักปฏิบัติธรรม คุณกิ๊ก มยุริญ ผ่องผุดพันธ์ นางร้ายใจบุญ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 085-071-0071

 ABOUT THE AUTHOR

นักสื่อสาร รักการเขียน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสบการทำงานด้านการสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย