สามัญชนคนไทย : เรียนแล้วไปไหน

สามัญชนคนไทย : เรียนแล้วไปไหน

เผยแพร่เมื่อ 21 ก.พ. 2015

เสร็จสิ้นงานรับปริญญาเป็นสัญญาณบอกว่าการ­ร่ำเรียนมากว่า 10 ปีนั้น ได้สำเร็จแล้ว และเป็นสัญญาสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่­าชีวิตการทำงานได้เริ่มต้นขึ้น แต่ละปีมีบัณฑิตไทยจบการศึกษาหลายแสนคน แต่ก็น่าสงสัยว่ามีบัณฑิตใหม่ตกงานกว่าแสน­คนในแต่ละปีเช่นเดียวกัน

เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องเดินทางไปหาคำตอบ­ถึงระบบการผลิตบุคลากรทั้งสายอุดมศึกษาและ­สายอาชีพ พร้อมทั้งพูดคุยกับบริษัทยักษ์ใหญ่ว่าความ­จริงแล้ว ต้องการคนแบบไหนเข้าร่วมงานในองค์กร สะท้อนการผลิตคนกับตลาดแรงงานที่ไม่สอดรับ­กัน เพื่อร่วมหาทางออกว่าจะผลิตคนอย่างไรให้เก­ิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุด

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ