เตรียมเป็นผู้สูงวัยคุณภาพ ในวันเกษียณ

เตรียมเป็นผู้สูงวัยคุณภาพ ในวันเกษียณ

ปัจจุบันประเทศไทยมีอัตราของผู้เกษียณอายุหรือผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเกษียณอายุถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ที่อาจทำให้กระทบกับสุขภาพจิตใจและร่างกาย การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยเกษียณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ 

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเตรียมพร้อมเกษียณอายุ ประจำปี 2558 ในชื่อ “การเป็นผู้สูงวัยคุณภาพ ในวัยเกษียณ”

ทางผู้จัดโครงการ จะแบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 3 รุ่น จำนวนรุ่นละ 50 คน เริ่มรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558  รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน  2558  และ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2558 สำหรับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีอายุระหว่าง 55 – 65 ปี เพื่อนำความรู้ ข้อคิด และข้อปฏิบัติที่ได้จากโครงการนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อย่างมีคุณภาพและมีคุณค่าภายหลังเกษียณอายุ เนื่องจากการเกษียณอายุนับได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ทั้งสถานภาพและบทบาททางสังคมก็อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อสภาพจิตใจ และสุขภาพร่างกายของผู้เกษียณอายุได้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่วัยเกษียณหรือวัยสูงอายุ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ เพราะปัจจุบันแนวโน้มผู้สูงอายุในประเทศมีอัตราเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางผู้จัดจึงเล็งเห็นความสำคัญ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย เช่น ขึ้นดอยอินทนนท์ สักการะพระมหาธาตุนภเมทนีดล, นภพลภูมิสิริ  เที่ยวชมน้ำตกวชิรธาร  เยี่ยมชมพุทธสถานล้านนา ไหว้พระ 9 วัด ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  เลือกซื้อของฝากจากกลุ่มทอผ้า จังหวัดลำพูน ไปสัมผัสวิถีชีวิตของช้าง การฝึกสอนช้าง และชมการแสดงช้างรวมถึงนั่งช้าง ณ ปางช้างแม่สา ชมความสวยงามแบบล้านนา ณ วัดป่าดาราภิรมย์ และแวะชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง และเรียนรู้ธรรมชาติที่สวนพฤกษศาสตร์ เป็นต้น

โครงการดังกล่าวยังมีวิทยากร ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลสุขภาพจากคณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิติศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการเงินหลังเกษียณจากธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ และพระอาจารย์ภิกษุสงฆ์ ในการให้ข้อคิดการดำรงชีวิตของผู้เตรียมตัวเกษียณอายุ

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์: 053-946074, 053-949151, 081-9925828 Email: nsccmunews@gmail.com

และชมรายละเอียดได้ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง