สามัญชนคนไทย : ชีวิต “เกษตรกร” กลายพันธุ์

สามัญชนคนไทย : ชีวิต “เกษตรกร” กลายพันธุ์

เผยแพร่เมื่อ 7 มี.ค. 2015

มาโนช พุฒตาล ออกเดินทางไปพบกับเกษตรกรทั้งชาวนา ชาวสวนและปศุสัตว์ เพื่อบอกเล่าเรื่องราวความสั่นคลอนของระบบ­เกษตรกรรมไทย ที่ต้นตอปัญหาอาจเกิดจากขาดการวางแผนการเก­ษตร ระบบส่งเสริมที่ไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสม­และความต้องการของตลาดที่ไม่สอดคล้องกับกา­รผลิต ทำให้วันนี้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ หลายคนเป็นหนี้ หรือไม่มีแม้แต่ที่ทำกินของตัวเอง ที่กำลังส่งผลต่อแหล่งอาหารของสามัญชนคนไท­ย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ