เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย.59 นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ความสามัคคี สามารถพึ่งพาตนเองและรู้สึกถึงการเป็นเจ้าของชุมชนอย่างแท้จริง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษา และสมาชิกชุมชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า การจัดทำโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน และสามารถระดมศักยภาพของชุมชน เพื่อการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน ให้สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างโอกาสในการพัฒนาอาชีพ และพัฒนาเศรษฐกิจให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็งต่อไป

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 และในครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมเรียนรู้และจีบผ้าสำหรับงานพิธีต่างๆ  โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดระยอง และมีการเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการชุมชนบ่อนไก่ จากเดิม นายสำเนียง ตีรณานนท์ เนื่องจากท่านม่ปัญหาด้านสุขภาพ เป็น นาวาโท สมพงษ์ ขวัญอยู่เย็น20160806112639.jpg

20160806112652.jpg

20160806112700.jpg

20160806112712.jpg

20160806112805.jpg

20160806112816.jpg

20160806112831.jpg

20160806112850.jpg

20160806112900.jpg

20160806112910.jpg

20160806112920.jpg

20160806112939.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.