เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลแม่ดีเด่นจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลแม่ดีเด่นจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลแม่ดีเด่นจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลแม่ดีเด่นจาก 20 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ปรึกษา เลขาณุการ นายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการทุกกองงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด  โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กว่า 500 คน

เริ่มกิจกรรมโดยตัวแทนแต่ละชุมชนถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มดอกมะลิ จากนั้นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพ แล้วถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จากนั้นประธานกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา  จากนั้นเป็นกิจกรรมวันแม่ที่ทางเทศบาลนครแม่สอดได้จัดขึ้นโดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ ว่าที่ประเสริฐ ปวงละคร เป็นผู้กล่าวรายงาน  จากนั้นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับแม่ดีเด่น 20 ชุมชน โดยในครั้งนี้ มีแม่ที่ได้รับคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นประจำปี 2558  แล้วสุดท้ายถ่ายภาพร่วมกัน ขอแสดงความยินดีกับแม่ดีเด่นประจำปี 2558 ทั้ง 20 ชุมชน ด้วยค่ะ//////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป