สามัญชนคนไทย : พาแม่ไปหาหมอ

สามัญชนคนไทย : พาแม่ไปหาหมอ

เผยแพร่เมื่อ 14 มี.ค. 2015

ความเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่สามัญชนคนไทยไม่­อาจหลีกเลี่ยงได้… ท่ามกลางโรคภัยไข้เจ็บที่ทุกคนต้องเผชิญ ทำให้ยิ่งรู้ว่าเราเป็นคนไทยเหมือนกัน แต่เราไม่เท่าเทียมกัน แม้รัฐจะมีระบบในการดูแลสุขภาพอย่างกองทุน­สุขภาพแบบต่างๆ สามารถให้ประชาชนเดินไปใช้บริการในโรงพยาบ­าลของรัฐได้

แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นอย่างนั้น ด้วยเหตุผลด้านระบบการบริการ จำนวนแพทย์ที่ไม่เพียงพอ การกระจุกตัวของแพทย์ ทรัพยากร และความเหลื่อมล้ำของสิทธิที่ได้รับ นี่คือชีวิตที่เจ็บปวดของสามัญชนคนไทยที่เ­จ็บป่วย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ