เทศบาลนครแม่สอด ตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโคนของกิ่งไม้ เตรียมรับช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีพายุทำให้กิ่งไม้หักโคนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้

เทศบาลนครแม่สอด ตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโคนของกิ่งไม้ เตรียมรับช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีพายุทำให้กิ่งไม้หักโคนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้

เทศบาลนครแม่สอด ตัดกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโคนของกิ่งไม้ เตรียมรับช่วงฤดูฝนที่อาจจะมีพายุทำให้กิ่งไม้หักโคนสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้

                ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายสั่งการให้สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง  จนท.ดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด และหน่วยบรรเทาสาธารณภัยนครแม่สอด  ลงพื้นที่บริเวณซอยบ่อน้ำ ภายในชุมชนอิสลาม  เพื่อทำการตัดกิ่งไม้ต้นฉำฉา ที่มีขนาดใหญ่บริเวณริมถนนภายในซอย โดยได้รับการประสานประธานชุมชนอิสลาม เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน และอาจมีลมพายุเกิดขึ้นในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องการอุบัติเหตุที่เกิดจากการหักโค่นของกิ่งไม้ ต้นไม้  เทศบาลนครแม่สอดจึงได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อทำการตัดกิ่งไม้  และหากชุมชนใดที่ต้องการประสานให้เทศบาลนครแม่สอด เข้าตัดกิ่งไม้ ต้นไม้ภายในชุมชนของท่าน สามารถโทรศัพท์แจ้งได้ที่เบอร์โทรศัพท์ สายตรง เพื่อรับเรื่องจากประชาชน หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครแม่สอด 055-531222    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 055-547132  และ กองช่าง 055-547133  หรือสายด่วน  199    ได้ตลอด 24ชั่วโมง

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป