เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะของพลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ และนายกสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะของพลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ และนายกสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลนครแม่สอด ต้อนรับคณะของพลเอกองอาจ พงษ์ศักดิ์ และนายกสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2  เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะของพลเอกองอาจ  พงษ์ศักดิ์ และนายกสมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดกาญจนบุรี โดยทางคณะได้เดินทางมาเพื่อรับฟังความคืบหน้าของการดำเนินการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในด้านต่างๆ ซึ่งในส่วนของเทศบาลนครแม่สอด ได้นำเสนอในด้านของเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก จุดแข็งและสถานการณ์การลงทุนในพื้นที่ , ความสนใจขของนักลงทุนในเขตพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด ,ความสนใจของนักลงทุนในพื้นที่ SEZ (เซส ตาก ) แม่สอด แม่ระมาด พบพระ  ด้านความต้องการขอใช้พื้นที่ของนักลงทุน , สิ่งที่ต้องทำและจัดให้มีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก และท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ในระบบผังเมือง และระบบสาธารณูปโภค และ โครงสร้างขั้นพื้นฐาน ซึ่งในครั้งนี้ได้มี นายด่านศุลกากรแม่สอด ประธานสมาคมขนส่งจังหวัดตาก ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนครแม่สอด เข้าร่วมให้ข้อมูลแก่คณะ ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป