เทศบาลนครแม่สอด ประชุมรับมือน้ำท่วม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเหตน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ประชุมรับมือน้ำท่วม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเหตน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

ข่าวประจำวันที่ 19 เดือน กันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอด ประชุมรับมือน้ำท่วม ตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ป้องกันเหตน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด
                เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558 หลังจากมีฝนตกในทุกๆพื้นที่อย่างต่อเนื่อง จนทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำ และในบางพื้นที่มีน้ำท่วมขัง จนประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมรับมือน้ำท่วม ที่ห้องประชุมอาเซียน ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีคณะผู้บริหารว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร นายบรรเจิด. ลาวัณย์รัตนากุล -นายกุล เครือวีระ  นายถิระยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนคร  ทีมที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ประธานชุมชน 20 ชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ได้ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2558โดยตั้งที่สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้มีการแบ่งพื้นที่การทำงานให้รองนายกเทศมนตรีรับผิดชอบ 4 เขต ประกอบด้วยเขต 1. ให้ว่าที่ ร.ต.ประเสริฐ ปวงละคร ดูแลพื้นที่พร้อม สท.ในพื้นที่ เขต 2. ให้นายกุล เครือวีระ ดูแลพื้นที่พร้อม สท. ในพื้นที่ เขต เขต 3 .ให้นายบรรเจิด. ลาวัณย์รัตนากุล ดูแลพื้นที่พร้อม สท.ในพื้นที่เขต และ เขต 4 ให้นายถิระยุทธ ฉันติกุล ดูแล พร้อม สท.ในเขต 4 ดูแล ร่วมกับประธานและคณะกรรมการในชุมชน ทั้ง 20 ชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายทุกคน กับกองการงานช่าง-งานช่างสุขา-งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสวัสดิการสังคม-งานสาธารณสุข-กองคลัง ด้านงบประมาณ สำนักปลัดและ กองวิชาการ ด้านการวางแผนงานต่างๆ ในการรับมือน้ำท่วม และให้ผู้รับผิดชอบได้ลงทุกพื้นที่ลงตรวจพื้นที่น้ำท่วมเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชน และได้ทำการประสานขอเครื่องสูบน้ำจากชลประทานตาก มาช่วยในการสูบน้ำที่บริเวณสะพานสอง ที่มีแรงดันน้ำจนทำให้ฝาท่อหลุดออกและมีน้ำท่วมทำให้การจราจรติดขัดรถเล็กสัญจรลำบาก และสามารถสูบน้ำลงลำห้วยได้ภายในเที่ยงคืนที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และในบางพื้นที่ก็กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้วเช่นกัน แต่ก็ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมเนื่องจากยังคงเป็นช่วงฤดูฝน และยังคงประกอบกับมีพายุเข้าสู่ประเทศไทยเป็นระยะ ในช่วงนี้

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับประชาชนที่ต้องการถุงทราย สามารถไปรับได้ที่ หน่วยดับเพลิง งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยสถานีดับเพลิงนครแม่สอดและอีกจุดที่กองช่าง หลัง โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยประชาชนสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 055-531222 หรือ 199

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป