เทศบาลนครแม่สอด ปรับปรุงสถานที่ และตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ปรับปรุงสถานที่ และตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ปรับปรุงสถานที่ และตัดแต่งกิ่งไม้ ภายในศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด  ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  มอบหมายให้ นายกุล  เครือวีระ  รองนายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ รักษาการหัวหน้าสำนักปลัด และ กองช่าง หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ดับเพลิง เทศบาลนครแม่สอด ปฏิบัติหน้าที่ทำการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในศูนย์กลางแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด เพื่อป้องการไม่ให้กิ่งไม้ไปพาดสายไฟฟ้า ป้องกันการหักโคน ของกิ่งไม้ใหญ่  และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องในวาระ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ

                หากประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด พบเห็นจุดใดที่เป็นจุดเสี่ยงต่อการหักโคนของกิ่งไม้ ต้นไม้ ภายในพื้นที่ เขตเทศบาลนครแม่สอดสามารถแจ้งได้ที่เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์  เทศบาลนครแม่สอด ในวันและเวลาราชการ

ภาพ / ข่าว  ศิริพันธ์   นันทะศิริ

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป