เทศบาลนครแม่สอด มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด มอบนโยบายด้านการศึกษาให้กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุม มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษา  , ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด ประกองด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว และโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดได้มอบนโยบายเกี่ยวกับ ระบบการบริหารของผู้อำนวยการโรงเรียน , การจัดปฏิทินการศึกษาของกองและแต่ละโรงเรียน , การเกษียนหนังสือ , การสมัครเข้าเป็นสถาบันที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ของสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย , การประชุมผู้ปกครอง และการคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา , การจัดตั้งมูลนิธิเพื่อการศึกษา และ เป็นการรับฟังข้อคิดเห็นและเสนอแนะจากผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดเพื่อการนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนให้มากที่สุด เพื่อก้าวไปสู่ผู้นำทางด้านการศึกษาต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป