เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์กลางการแสดงสินค้าและส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด

                ที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด โดยได้รับเกียรติจาก นายสุทธา  สายวาณิชย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ และนายสุวรงค์  วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เป็นผู้กล่าวความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ท่านรองผู้ว่าราชการ  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้บริหารสถานศึกษา แขกผู้ร่วมงาน และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ จาก 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก กว่า 1000 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้ โดยกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นในวันที่ 7-10 กรกฏาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.จึงขอเชิญชนผู้ปกครอง โรงเรียนทุกแห่งในจังหวัดตาก พานักเรียนไปร่วมกิจกรรม คาราวานวิทยาศาสตร์ ที่ศูนย์กลางการแสดงสินค้า และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ สร้างจินตนาการ ให้กับเยาวชน ได้พบกับประสบการณ์ใหม่ นอกห้องเรียน

                กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ถือเป็นกิจกรรมสำคัญ ในการกระจายโอกาสในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันกับเยาวชนในส่วนกลางลักษณะของการจัดกิจกรรมจะเน้นถึงการสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ที่แปลกใหม่ที่ให้ความรู้ควบคู่กับ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ประกอบด้วยนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์การแสดงทางวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมเสริมศึกษาต่างๆมากมาย ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชน ว่า “วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก” อีกต่อไป/////////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป