เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมการจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมการจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะกรรมการวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเตรียมการจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2559

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการวัดในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วย คณะกรรมการวัดชุมพลคีรี วัดมณีไพรสณฑ์ วัดบุญญาวาส วัดดอนไชย วัดแม่ซอดน่าด่าน วัดสักทอง วัดอรัญญาเขต วัดดอนแก้ว วัดบัวคูณ และวัดสุนทรีกาวาส เพื่อการหารือจัดตั้งงบประมาณในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 และการสรุปผลการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2558 ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติให้ถูกต้องกับข้องตกลง ในการอุดหนุนงบประมาณให้แก่องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล และองค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย  และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติ ได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้สืบทอดต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป