เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ 2 /2559

 ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาล ครั้งที่ 2/2559 โดยมี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง โดยวาระการประชุมประกอบด้วย เรื่องของการประชุมผู้ว่าพบคนแม่สอด ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด , เรื่องของร่างรัฐธรรมนูญ มกราคม 2559 ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , เรื่องปฏิทินกิจกรรม 9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ ของจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2559 โดยจะมีในส่วนของความร่วมมือการจัดกิจกรรมในพื้นที่อำเภอแม่สอด อาทิ การจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมตากซิตี้ กับทีมเมียนมา ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์  , ขบวนแห่เชิดสิงโตข้ามสะพานมิตรภาพไทย –พม่า แห่งที่ 1 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ , การประกวดมิสฉันทนา สาวโรงงาน ในวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด และ กิจกรรมวาเลนไทน์สองแผ่นดิน ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้เช่นกัน จากนั้นเป็นเรื่องของผังเมืองในเขตเทศบาลนครแม่สอด จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา  , การรับรองการประชุมครั้งที่ผ่านมา และการติดตามงานที่มอบหมายของแต่ละกอง ฝ่าย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

———————————————————-

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป