เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมจัดระเบียบทางเท้าในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร และนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข เทศบาลนครแม่สอด ร่วมประชุมกับ ปลัดอำเภอแม่สอด เจ้าหน้าที่ ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4  เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่สอด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบทางเท้า ในเขตเทศบาลนครแม่สอด โดยสื่บเนื่องจากมีนโยบายจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเรื่องของการจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจร เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบ สวยงาม ผู้ใช้ทางเท้า และใช้ถนนได้โดยปลอดภัย ในชุมชน เช่น ตลาดประเภทต่างๆ มีการวางสินค้ากีดขวางทางเท้า การประกอบการค้าบนผิวจราจร กีดขวางผู้ใช้ถนน ซึ่งทำให้ประชาชนที่ใช้ทางเท้า และผู้ใช้ถนนได้รับความเดือดร้อน โดยการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดระเบียบทางเท้าและผิวจราจร และวางแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อจัดระเบียบให้ถูกต้อง ต่อไป

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป