เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด เจ้าหน้าที่จากสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก ผู้แทนกรรมการการตัดสิน และตัวแทนจากทีมที่เข้าแข่งขัน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยได้กำหนดให้มีแข่งขันขึ้นในวันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด   และมีทีมที่เข้าแข่งขันทั้งหมด 9 ทีมประกอบด้วย ทีมจาก อำเภออุ้มผาง อำเภอพบพระ อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอท่าสองยาง อำเภอวังเจ้า และทีมเทศบาลนครแม่สอด โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 12,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ  รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาฟุตบอล ได้ในวันที่ 20-29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป