เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ตากคัพ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 และการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนด์ชีพลีก

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ตากคัพ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 และการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนด์ชีพลีก

เทศบาลนครแม่สอดจัดการประชุมเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ตากคัพ ท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2559 และการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนด์ชีพลีก

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี ประชุมร่วมกับ ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดเทศบาลนครแม่สอด และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด โดยมีวาระการประชุมว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัวนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อปท.ตากคัพ ที่จะทำการจัดขึ้นในวันที่ 9-11 มีนาคม 2559 ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก โดยจะจัดให้มีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ฟุตซอลชาย วอลเล่ย์บอลชาย และ หญิง เซปัคตะกร้อชาย เปตองชาย และ หญิง และการแข่งขันกรีฑา และสำหรับการแข่งขันกีฬาฟุตบอล แม่สอดเฟรนด์ชิพลีก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2559 ที่จะทำการจัดขึ้นในวันที่ 7 – 25 มีนาคม 2559 ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด โดยมีทีมที่ลงแข่งขันประกอบด้วย ทีมสถานีตำรวจภูธรแม่สอด  ทีมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 4 ทีมตำรวจตระเวนชายแดน 346 ทีมโรงพยาบาลแม่สอด ทีมเทศบาลนครแม่สอด มีการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอแม่สอด ทีมปกครองอำเภอแม่สอด ทีมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ทีมธนาคารออมสิน และทีมแขวงทางหลวงตาก 2

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป