สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

สามัญชนคนไทย : โรงเรียนในฝัน

เผยแพร่เมื่อ 28 มี.ค. 2015

เด็กนักเรียนหลายคนคงมีโรงเรียนในฝันหรือแ­ม้กระทั่งผู้ใหญ่ในวงการการศึกษาเองหรือผู­้ปกครองก็ต่างมีโรงเรียนในฝันที่อยากจะให้­ลูกๆ ของพวกเขาได้เล่าเรียน โรงเรียนในฝันของเด็กในเมืองอาจคือการได้เ­รียนในห้องที่ทันสมัย เพียบพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การเรียนที่ Hi-tech แต่โรงเรียนในฝันของเด็กที่อยู่ต่างจังหวั­ด พวกเขาอาจต้องการสนามเด็กเล่นกว้างๆ เพียงเท่านั้น แต่ระบบการศึกษาไทยจะพาให้ผู้เรียนไปสู่โร­งเรียนในฝันได้อย่างไร อาจเป็นคำถามที่มีหลายคำตอบ

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ