เทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจพัฒนา

เทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจพัฒนา

เทศบาลนครแม่สอดจัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจพัฒนา

                กองงานสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแม่สอด โดยนางสาว กัญจน์ณัฏฐ์ หริรักษ์ ผู้อำนวยการกองงานสวัสดิการสังคมฯ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองงาน จัดการเลือกตั้งซ่อมหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจพัฒนาในวันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 -12.00 น.ซึ่งมีผู้ลงสมัครเป็นจำนวน 2 รายด้วยกัน คือ 1.นายอินสูน  ปันสะเภา ได้คะแนน 9 คะแนน และ 2. นางปราณี  อินลวง ได้คะแนน 28 คะแนน จากผู้เข้าลงคะแนนเสียง ทั้งหมด 43 คน เป็นบัตรเสีย จำนวน 6 ใบ  สรปผลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่ง หัวหน้าผู้สูงกลุ่มผู้สูงอายุชุนชนร่วมใจพัฒนาได้แก่ นางปราณี  อินลวง  และในวันนี้ยังได้มีการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจไปพร้อมๆกันอีกด้วย////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป