เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมวันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2559

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์วันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2559

                ที่บริเวณลานหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม สานสัมพันธ์วันอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำปี 2559 และ นางสุวรรณา คงคาน้อย ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลนครแม่สอด เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลนครแม่สอดจำนวน 283 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยในช่วงเช้าเมื่อประธานเดินทางมาถึง ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป จากนั้นประธานจุดธูปเทียน พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเครื่องสังฆทานและจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงเช้า จากนั้นเป็นการร้องเพลงมาร์ช อสม.ร่วมกัน และเป็นการมอบค่าป่วยการประจำเดือน ของอาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 283 คน ซึ่งในครั้งนี้ได้มีการจัดแสดงผลงานการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ทุกชุมชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ที่ได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ สละเวลาส่วนตัว เพื่อดูแลสุขภาพ สุขภาวะของประชาชนในท้องถิ่นให้มีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ห่างไกลจากโรค โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข ให้มีกำลังแรงใจทำในสิ่งที่ดี เช่นนี้เสมอไป และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ พนักงานเทศบาลนครแม่สอด ได้ให้การสนับสนุน การทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุข เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป