เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครสาธารณสุข สร้างขวัญกำลังใจให้แก่จิตอาสา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครสาธารณสุข สร้างขวัญกำลังใจให้แก่จิตอาสา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครสาธารณสุข สร้างขวัญกำลังใจให้แก่จิตอาสา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ร้านอาหารคลอเพลง ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด เป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครสาธารณสุข สร้างขวัญกำลังใจให้แก่จิตอาสา ในเขตเทศบาลนครแม่สอด พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง / ฝ่าย ประธานชุมชนทั้ง 20 ชุมชน และตัวแทนจากโรงพยาบาลแม่สอด เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ด้วย โดยในครั้งนี้เป็นกิจกรรมงานเลี้ยงขอบคุณจิตอาสา จำนวน 283 คน ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้ง 20 ชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ มีสุขภาวะอนามัยที่ดี ซึ่งตลอดระยะเวลาที่จิตอาสาเหล่านี้ปฏิบัติหน้าที่ ต่างปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและใส่ใจในการทำงานเป็นอย่างดีเสมอมา ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ10 ปี  และการจับรางวัลหางบัตรสำหรับผู้โชคดีได้ของที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครื้นเครง มีรอยยิ้มบนใบหน้ากันทุกคน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป