เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมทำความเข้าใจผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุมโกเมน  เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  มอบหมายให้ นายถิรยุทธ  ฉันดิกุล  รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่จากปศุสัตว์อำเภอแม่สอด  โดยมีผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ในตลาดพาเจริญเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 30 แผงค้า

                จากการที่มีข่าวเกี่ยวกับผู้ประกอบการค้าเนื้อสัตว์ในตลาดพาเจริญ ในด้านลบเผยแพร่ออกไป ทำให้เทศบาลนครแม่สอดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียกประชุมผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ในตลาดพาเจริญเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของเทศบัญญัติเทศบาล  และการปฏิบัติตนให้ถูกต้อง  โดยสำหรับผู้ค้าที่กระทำผิดได้ถูกตักเตือนโดยการออกหนังสือเตือนจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการค้าเนื้อหมู ทุกๆร้านว่า ภายในสองอาทิตย์ จะต้องทำการปรับปรุงทั้งพื้นที่ขาย การแต่งการ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องถูกต้อง โดยเน้นย้ำด้านความสะอาดให้มากที่สุด  โดยหลังจากสองอาทิตย์ เจ้าหน้าที่เทศบาล และ ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จะสุ่มตรวจแผงค้าทุกแผง หากพบผู้กระทำผิด จะต้องถูกปรับตามเทศบัญญัติเทศบาล โดยอาจจะถูกยึดใบอนุญาตได้

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป