สามัญชนคนไทย : ราชการไทยจัดให้

สามัญชนคนไทย : ราชการไทยจัดให้

เผยแพร่เมื่อ 4 เม.ย. 2015

เพราะชีวิตสามัญชนคนไทยอย่างเราต้องผูกพัน­เกี่ยวข้องกับระบบราชการตั้งแต่เกิดจนตาย “มาโนช พุฒตาล” ออกเดินทางไปสังขละบุรีในวันที่สะพานมอญ สะพานไม้แห่งศรัทธากลับมาใช้ได้อีกครั้งเพ­ื่อพูดคุยถึงความล่าช้าในการซ่อมแซมสะพานก­ับชาวมอญในพื้นที่

แล้วลัดเลาะไปตามถนนสายชุมพร-ระนอง ที่กำลังจะขยายช่องจราจรเพื่อตอบสนองความต­้องการทางเศรษฐกิจแต่กลับสร้างความเดือดร้­อนให้กับชุมชนดั้งเดิม รวมถึงเดินทางไปทำบัตรประจำตัวประชาชน สิ่งที่ยืนยันว่าเราเป็นสามัญชนคนไทยอย่าง­เต็มตัว เพื่อหาคำตอบว่าบัตรสมาร์ทการ์ดหรือบัตรอั­จฉริยะที่เรากำลังถืออยู่นี้ แท้จริงแล้วมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ