เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13 / 2558กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ สนง.พาณิชย์จังหวัดตากจัดงานสัมมนา “ เจาะลึกประโยชน์ AEC สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดตาก อย่างยั่งยืน “

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมหัวหน้าส่วนเทศบาลนครแม่สอดครั้งที่ 13 / 2558กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ สนง.พาณิชย์จังหวัดตากจัดงานสัมมนา “ เจาะลึกประโยชน์ AEC สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดตาก อย่างยั่งยืน “

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ สนง.พาณิชย์จังหวัดตากจัดงานสัมมนา

“ เจาะลึกประโยชน์ AEC สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดตาก อย่างยั่งยืน “

                ที่ รร.เซนทาราแม่สอดฮิลล์ อ.แม่สอด จ.ตาก นาย สมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผวจ.ตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา“ เจาะลึกประโยชน์ AEC สำหรับผู้ประกอบการจังหวัดตาก อย่างยั่งยืน “  การจัดสัมมนาครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์และ สนง.พาณิชย์จังหวัดตาก

โดยนาง จุฑารัตน์ ศรีโมรา  ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สนง.พาณิชย์จังหวัดตาก เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เกษตรกรพร้อมทั้งหน่วยงานต่างๆในจังหวัดตาก  ได้มีความรู้ทักษะในการแข่งขันทางด้านการค้าและการลงทุน เพื่อการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปลายปีนี้   กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจศูนย์ประสานงานและบริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระดับจังหวัด ที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้สนับสนุนให้มีการจัดตั้งขึ้น ณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ///////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป