เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมงานการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 1

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมงานการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 1

เทศบาลนครแม่สอดจัดประชุมเตรียมงานการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร ครั้งที่ 1

                ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีเป็นประธานในที่ประชุมการเตรียมงานการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนายจิระวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมตัวแทนโรงเรียนราษฎร์วิทยา โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนภัทรวิทยาและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯเข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วยความพร้อมเพรียง โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงทางนายกเทศมนตรีมีความประสงค์อยากให้ทางกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาได้มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคีโดยถือแบบอย่างดังกลุ่มโรงเรียนในเครือจตุรมิตรเป็นแบบอย่าง การหารือการจัดส่งตัวแทนนักกีฬาของแต่ละโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การเสนอข้อชี้แนะเพื่อให้ทางที่ประชุมได้มีการพิจารณาในกติกา ระบบ กฎเกณฑ์ และกำหนดวันเวลาในการจัดการแข่งขัน และเรื่องอื่นๆ

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป