สามัญชนคนไทย : บันทึก…สามัญชน

สามัญชนคนไทย : บันทึก…สามัญชน

เผยแพร่เมื่อ 11 เม.ย. 2015

นี่คือเรื่องราวการเดินทาง ของสามัญชนคนธรรมดาอย่าง “มาโนช พุฒตาล” ที่ได้ออกเดินทางรับรู้ปัญหาความทุกข์และค­วามชินชาของสามัญชน “มาโนช พุฒตาล” มองเห็นและรับรู้อะไร จากบันทึกในความทรงจำกับการเดินทางไปกับรา­ยการสามัญชนคนไทย หลายเดือนที่ผ่านมา ที่ทำให้เห็นว่าจริงแล้ว สามัญชนคนไทย ไม่ควรจะเคยชิน และ ชินชากับปัญหาที่เป็นอยู่ ถึงเวลาที่สามัญชนคนไทยทุกคนจะลุกขึ้นมาเป­ลี่ยนแปลงและลงมือทำด้วยมันสมองและสองมือข­องสามัญชนอย่างเราๆ ด้วยตัวเราเอง

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ