เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง

                ที่สถานีดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง ที่นำโดยนายชลัช จิรมติ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง พร้อมคณะอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนจังหวัดระยอง จำนวนกว่า 40 คน เพื่อการศึกษาดูงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลนครแม่สอด เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ วิสัยทัศน์ และเรียนรู้งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงและพัฒนากิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีความกว้าหน้ามากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป