เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรี

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรี

ข่าวประจำวันที่ 9 เดือนกันยายน 2558

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวงจังหวัดจันทบุรี

            ที่ห้องประชุมเขตพัฒนาเศรษฐกิจระดับตำบล ชั้น2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีพร้อมพันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร รองปลัดรักษาการณ์ปลัดเทศบาลนำเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี นำโดยนายวันชัย อินขนร นายกเทศมนตรีตำบลพลวงพร้อมคณะสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพลวง จำนวนกว่า 50 คน เดินทางศึกษาดูงานการบริหารจัดการความเป็นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก่อนเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การให้ความสำคัญต่อเศรษฐกิจโดยรวม การเป็นพื้นที่ชายแดนในแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกและตะวันตก ( East West Economic Corridor ) ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนให้จังหวัดตากมีความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

                /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป