สามัญชนคนไทย : ป่าไทย ทุ่งใหญ่นเรศวร

สามัญชนคนไทย : ป่าไทย ทุ่งใหญ่นเรศวร

เผยแพร่เมื่อ 18 เม.ย. 2015

“มาโนช พุฒตาล” ออกเดินทางกับรถคู่ใจ เข้าสู่ใจกลางผืนป่ามรดกโลก ทุ่งใหญ่นเรศวร สัมผัสกับชีวิตและผืนป่า เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์เชื่อมโยง “จากผืนป่าสู่คนเมือง” ทั้งระบบนิเวศ แหล่งอาหาร แหล่งต้นน้ำของแม่น้ำหลายสายที่หล่อเลี้ยง­ชีวิตสามัญชนคนไทย

มาโนช พุฒตาลออกเดินทางร่วมกับมูลนิธิสืบนาคะเสถ­ียร ไปพบกับกลุ่มคนที่ทำหน้าที่รักษาผืนป่าแทน­สามัญชนคนไทยทั้งประเทศ เพื่อบอกเล่าภารกิจอันยิ่งใหญ่ของหน่วยพิท­ักษ์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่น­เรศวร ด้านตะวันตก การเดินทางครั้งนี้ มาโนช อาสาเป็นตัวแทนสามัญชนคนไทยเพื่อไปให้กำลั­งใจ ผู้ทำหน้าที่รักษาผืนป่า และในทางกลับกันก็เป็นการเติมกำลังใจให้กั­บคนเมือง ในการต่อสู้กับปัญหาด้วยเช่นกัน

การเดินทางที่ยากลำบากตลอด 3 วัน 2 คืนในผืนป่า ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานโดยเฉพาะทุ่งหญ้า “เซซาโว่” สถานที่ที่มีเรื่องราว และเป็นจุดเริ่มต้นกระแสการอนุรักษ์ให้เกิ­ดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ