เทศบาลนครแม่สอดทำการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศบาลนครแม่สอดทำการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เทศบาลนครแม่สอดทำการปรับปรุงสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 โดย ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด  มอบหมายให้ นายชาตรี สุขารมย์ ปลัดเทศบาลนครแม่สอด และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง นำเจ้าหน้าที่กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล เร่งดำเนินการซ่อมแซม และปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายในสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ปรับพื้นที่ผิวสนาม และ ลู่วิ่งโดยรอบสนาม การทำความสะอาดอัฒจันทร์ที่นั่ง ทาสีใหม่ให้น่าชม เสริมตะแกรงโดยรอบสนาม ปรับปรุงห้องสุขา ภายในสนาม เพื่อใช้เป็นสนามแข่งขันกีฬาสำหรับประชาชนในพื้นที่แม่สอดและใกล้เคียง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดมุ่งหวังให้สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด เป็นพื้นที่ของประชาชนได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพ และเป็นพื้นที่ส่วนกลางในการจัดการแข่งขันกีฬาของประชาชนในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนรวมถึงเพื่อนบ้านจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา อีกด้วย

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป