เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน

เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน

27กพ59เทศบาลนครแม่สอดประชุมคณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมชน 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป