เทศบาลนครแม่สอดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอด

                ที่ห้องประชุม AEC ชั้น 2 เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ นายถิรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลนครแม่สอด โดยมี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  และมีวาระการประชุมประกอบด้วย การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของเทศบาล ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมจังหวัดตากพร้อมคณะ จำนวน 80 คน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. โดยจะเดินทางมาดูระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครแม่สอด การบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย โครงการก่อสร้างสถานีต้นแบบผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะ เทศบาลนครแม่สอด งบประมาณ 40 ล้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จากนั้นเป็นการติดตามงานระบบบำบัดน้ำเสียของเทศบาลนครแม่สอด  การบริหารจัดการและกำจัดขยะมูลฝอย ที่กำลังดำเนินการอยู่

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป