เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือนมีนาคม 2559

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือนมีนาคม 2559

เทศบาลนครแม่สอดมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ประจำเดือนมีนาคม 2559

                ที่ลานอเนกประสงค์อาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดบุญาวาส และอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด นำทีมคณะผู้บริหารประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สมาชิสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม  เจ้าหน้าที่กองวิชาการ และเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด ให้บริการมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมถึงการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ และให้คำปรึกษารับเรื่องร้องทุกต่างๆจากประชาชน โดยในวันนี้ทางคณะผู้บริหารได้ร่วมพบปะพูดคุย กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาในวันนี้ ในเรื่องของสถานการณ์หมอกควันที่เริ่มมีมากขึ้นในขณะนี้ซึ่งเกิดจากการเผาสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่เกษตร หรือแม้นแต่ภายในชุมชน ที่มีการเผาเศษใบไม้ภายในบ้าน ที่ในขณะนี้มีปริมาณหมอกควันมากขึ้นจนทำให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาทางการการหายใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นการดูแลตัวเองคือต้องมีผ้าปิดปากอยู่เสมอ และเมื่อมีอาการให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษา เรื่องการจัดตั้งทีมฟุตบอลนครแม่สอดยูไนเต็ด ซึ่งจะเป็นทีมฟุตบอลที่จะมีลูกหลานชาวนครแม่สอด เป็นผู้เล่น ซึ่งจะมีการพัฒนาในสู่ระดับประเทศต่อไปในอนาคต  เรื่องปัญหาคนขอทานในเขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งปัจจุบันได้มีกฎหมายออกมาแล้วในการห้ามไม่ให้มีการขอทานในลักษณะใดๆทั้งสิ้น หากมีการพบเห็นให้แจ้ง ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดตาก สายด่วน 1300 หรือ 055-577205 จากนั้นเป็นการมอบเบี้ยยังชีพประจำเดือนมีนาคม 2559

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป