เทศบาลนครแม่สอดมอบเสื้อแจ๊คเก็ตให้เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

เทศบาลนครแม่สอดมอบเสื้อแจ๊คเก็ตให้เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

เทศบาลนครแม่สอดมอบเสื้อแจ๊คเก็ตให้เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์

                ที่หน้าห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้ นายบรรเจิด ลาวัลย์ รัตนากุล รองนายกเทศมนตรีเป็นตัวแทนมอบเสื้อแจ๊คเก็ตสำหรับใส่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับชมรมเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โดยมีนางอัจฉรา กองแก้ว รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์พร้อมนายสำรวย เพ็งสมบัติ ประธานและสมาชิกชมรมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน โดยทางชมรมเครือข่ายฯได้ขอความอนุเคราะห์ให้ทางเทศบาลนครแม่สอดจัดทำเสื้อแจ๊คเก็ตให้ใช้สำหรับเครือข่ายผู้ปกครองใส่ปฏิบัติหน้าที่แลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้ปฏิบัติงาน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป