เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เพื่อตรวจผู้ค้าเนื้อสัตว์ในตลาดพาเจริญ ตามข้อตกลงที่ได้ทำการประชุมที่ผ่านมา

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เพื่อตรวจผู้ค้าเนื้อสัตว์ในตลาดพาเจริญ ตามข้อตกลงที่ได้ทำการประชุมที่ผ่านมา

เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่เพื่อตรวจผู้ค้าเนื้อสัตว์ในตลาดพาเจริญ ตามข้อตกลงที่ได้ทำการประชุมที่ผ่านมา

                 ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้นายถิรยุทธ  ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย นายเฉลิมเกียรติ  ปัญญาสว่าง ผู้อำนวยการกองช่างสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศกิจ เทศบาลนครแม่สอด และปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ลงพื้นที่ตลาดพาเจริญ โดยสืบเนื่องจากการมีภาพผู้ค้าเนื้อสุกรทำการชำระล้างเนื้อสุกรด้วยน้ำที่ขังบนถนนและถูกนำเสนอออกเป็นข่าว จากนั้นเทศบาลนครแม่สอดก็มิได้นิ่งเฉยได้เชิญผู้ค้าเนื้อสุกรทุกเจ้าภายในตลาดพาเจริญเพื่อทำการประชุมและ ทำการปรับเพื่อตักเตือนผู้ประกอบการที่ทำผิดสุขลักษณะ  รวมถึงได้ทำข้อตกลงกับผู้ประกอบการทุกรายให้ทำการปรับปรุงแผงค้า ให้สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย และควรขอใบอนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย วันนี้จึงได้ทำการสุ่มตรวจแผงค้าภายในตลาดพาเจริญ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยได้ทำการตรวจแผงค้าเนื้อสัตว์ทุกประเภทไปพร้อมๆกัน ซึ่งยังพบผู้ประกอบการที่ยังทำผิดสุขอนามัย นำเนื้อสัตว์วางใกล้พื้น ไม่มีแผงวางในระดับที่ถูกต้อง จึงได้ทำการตักเตือนด้วยวาจาและให้เวลาปรับปรุง 1 อาทิตย์ สำหรับผู้ค้าบางรายก็สามารถปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามกฎเทศบัญญัติ และมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง แต่ผู้ค้าบางรายมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการนำสินค้าที่ลูกค้าสั่งให้ไปส่งแล้ววางไว้บริเวณหลังรถ มักถูกมิจฉาชีพมาขโมยไป ซึ่งช่วงนี้ระบาดหนัก จึงอยากจะของให้เทศบาลประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย ออกตรวจจับให้มิจฉาชีพหมดไป

                ด้านนายถิรยุทธ  ฉันติกุล กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจดูแผงค้าเนื้อสัตว์ในครั้งนี้เป็นการเริ่มต้นตรวจเข้มด้านสุขอนามัย และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามเทศบัญญัติ เทศบาลนครแม่สอด โดยเริ่มต้นที่ตลาดพาเจริญ และในวาระต่อๆไปจะทำการสุ่มตรวจในทุกๆตลาดภายในเขตเทศบาลนครแม่สอด เพื่อจะได้ให้ผู้ค้าเนื้อสัตว์มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค และเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ค้าเพื่อเตรียมรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และ การปรับเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษนครแม่สอดต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป