สามัญชนคนไทย : ชีวิตข้ามชาติในตลาดสด

สามัญชนคนไทย : ชีวิตข้ามชาติในตลาดสด

เผยแพร่เมื่อ 2 พ.ค. 2015

“มาโนช พุฒตาล” เดินทางเข้าไปในตลาดสด และเรียนรู้ว่าชีวิตคนไทยกำลังเปลี่ยนไป ว่าเราไม่ได้อยู่เพียงลำพังแต่เรามีเพื่อน­ข้ามชาติ ทั้งคนลาว คนพม่า คนกัมพูชา มาใช้ชีวิต ทำงาน หากิน อยู่ร่วมกับเรา ที่สำคัญเขาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตสามั­ญชนคนไทยอย่างเราๆ ในฐานะเจ้าบ้านเรามีทัศนคติอย่างไรกับคนเห­ล่านี้ และเราจะปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างไร

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ