เทศบาลนครแม่สอดเตรียมจัดสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

เทศบาลนครแม่สอดเตรียมจัดสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

เทศบาลนครแม่สอดเตรียมจัดสถานที่บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2558

                ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครแม่สอด  ชั้น 4  เจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน  อาจารย์จากโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และสำนักข่าวนครแม่สอด ร่วมกันจัดสถานที่ เพื่อใช้ในการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหาคม 2558  โดยจะทำการบันทึกเทปในวันที่ 27 -29 กรกฎาคม 2558  ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4  สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด จึงขอเชิญชวน หน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร ในวันและเวลาดังกล่าว โดยท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและนัดหมายกำหนดการกับเจ้าหน้าที่กองวิชาการและแผนงาน ที่เบอร์โทรศัพท์ 055-547449 ต่อ 302 ในวันและเวลาราชการ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป