เทศบาลนคแม่สอดจัดประชุมเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom

เทศบาลนคแม่สอดจัดประชุมเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom

เทศบาลนคแม่สอดจัดประชุมเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike For Mom

          ดร.เทอดเกียรติ ชินสรันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายหน้าที่ให้นายถีรยุทธ ฉันติกุล รองนายกเทศมนตรีจัดประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าฝ่ายกองงานและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลนครแม่สอดในการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ในโครงการปั่นเพื่อแม่หรือ Bike For Mom ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด โดยมีการซักซ้อมการจัดเตรียมอุปกรณ์ประเภทจักรยาน 2 ล้อ ในการเข้าร่วมโครงการพร้อมมอบเสื้อยืดสีฟ้าสำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานที่เข้าร่วมโครงการ

                การจัดกิจกรรมจักรยาน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทุกจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ BIKE FOR MOM “ปั่นเพื่อแม่ ” เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน สำหรับเส้นทางจักรยานจังหวัดตาก รวมระยะทาง 28 กิโลเมตร โดยเส้นทางจักรยาน จะผ่านสถานที่สำคัญของจังหวัดตากหลายแห่ง เริ่มจากหน้าศาลากลางจังหวัดตาก ผ่านบริเวณหนองหลวง ผ่านจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ผ่านสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ตาก ผ่านลานแอโรบิกริมแม่น้ำปิง ผ่านหอกิตติคุณ ผ่านศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมาสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดตาก โดยในกิจกรรมดังกล่าว จะมีการแสดงวัฒนธรรมชนเผ่าเฉลิมพระเกียรติ ดนตรีเฉลิมพระเกียรติ พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ซึ่งจะมีประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปั่นเพื่อแม่หรือ Bike For Mom สวมเสื้อสีฟ้า ปั่นจักรยานโดยพร้อมเพรียงกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป