ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : อุณหภูมิ “การเมืองไทย” วาระร้อน “รัฐบาล คสช.”

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส : อุณหภูมิ “การเมืองไทย” วาระร้อน “รัฐบาล คสช.”

เผยแพร่เมื่อ 8 เม.ย. 2015

ดำเนินรายการโดย : ก่อเขต จันทเลิศลักษณ์

ผู้ร่วมรายการ :
1. รศ.ยุทธพร อิสรชัย คณบดีสาขาวิชารัฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2. รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีคณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ตอบโจทย์ ไทยพีบีเอส พูดคุยในประเด็น…
การใช้กฎหมายมาตรา 44 แทนกฎอัยการศึก
ท่าทีของต่างชาติต่อการบังคับใช้มาตรา 44
สัญญาณป่วนการเมืองไทยจากกลุ่มนอกประเทศ

 ABOUT THE AUTHOR