เทศบาลสัตหีบ เปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน

เทศบาลสัตหีบ เปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ 27 พ.ค.59 นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 เพื่อให้บริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองสัตหีบ กับประชาชนในชุมชน ณ วัดสัตหีบ (หลวงปู่อี๋) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ประธานสภาเทศบาล รองนายกเทศมนตรี รองประธานสภาเทศบาล ที่ปรึกษาเลขานุการนายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน พร้อมด้วยชมรมไทเก็ก (เทศบาลเมืองสัตหีบ) และประชาชนผู้มารับบริการร่วมเปิดโครงการในวันนี้

นายรุ่งโรจน์ อ่อนวงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ ในฐานะผู้ดำเนินงาน กล่าวว่า เทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่งที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทหน้าที่ในด้านการให้บริการสาธารณะ การสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น เทศบาลเมืองสัตหีบตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และมุ่งเน้นการให้บริการอย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ขึ้น โดยมีกิจกรรมที่ให้บริการประชาชน ประกอบด้วย บริการตรวจสุขภาพ (โรงพยาบาล กม.10) บริการรับชำระภาษี และให้คำปรึกษา (กองคลัง) บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยง (กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร (สำนักปลัดเทศบาลเมืองสัตหีบ) บริการให้คำปรึกษา แนะนำ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอส ไอ วี และผูู้ด้อยโอกาสทางสังคม (กองสวัสดิการสังคม) บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย (กองวิชาการและแผนงาน) บริการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (กองช่าง) บริการแจกน้ำหมักชีวภาพ (หมอดินอาสาอำเภอสัตหีบ) บริการตัดผม ชาย หญิง (ร้านน้องเล็กชุมชนร่วมพัฒนา) บริการตรวจวัดสายตาและตัดแว่นราคาถูก บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องจักรยานยนต์ (ร้านมิตรยนต์สัตหีบ) และการแสดงกิจกรรมของนักเรียน

นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ เกิดจากการเสียสละ การร่วมแรงร่วมใจกันทำงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยไม่หวังผลตอบแทน เพื่อหวังให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านต่างๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปขอรับบริการ ณ เทศบาล หวังว่าการจัดโครงการในวันนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และขอให้ประชาชนที่มาร่วมงานในวันนี้ ได้ใช้บริการต่างๆ ตามที่ต้องการต่อไป

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 087-145-2477
 

20162805081708.jpg

20162805081718.jpg

20162805081735.jpg

20162805081742.jpg

20162805081753.jpg

20162805081802.jpg

20162805081810.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.