เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก

เปิดโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 28 มี.ค.57 เวลา 9.30 น. นายกิตติพงษ์ ศิริสานนท์ กรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิด โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก

(การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557) ด้วยสำนักงานส่งเสริมการศึกานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการ “รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557”โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสรมพัฒนาประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้

 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน อันเป็นการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยในระยะยาวอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีการร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งจะมีการเลือตั้งในวันที่ 30 มีนาคม 2557 พร้อมกันทั่วประเทศ

 

ภาพข่าวโดย / พรหมพร เจ้าค่ะ (คงเนตร)

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/