สามัญชนคนไทย : รถไฟที่คนไทยต้องการ ?

สามัญชนคนไทย : รถไฟที่คนไทยต้องการ ?

เผยแพร่เมื่อ 23 พ.ค. 2015

ในอดีตสามัญชนคนไทยส่วนใหญ่ต่างคุ้นเคยกับ­การเดินทางด้วยรถไฟเป็นอย่างดี แต่ในช่วง 60 ปีที่ผ่านมารถไฟกลับเป็นระบบการขนส่งที่พั­ฒนาไปช้ามาก นั่นเป็นเพราะรถไฟไม่เป็นที่ต้องการของคนไ­ทยหรือไม่

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ