เยาวชนอำเภอพบพระ เป็นตัวแทนในการประกวดในรายการ”ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ สุดยอดนักเพลงลูกทุ่ง”ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา

เยาวชนอำเภอพบพระ เป็นตัวแทนในการประกวดในรายการ”ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ สุดยอดนักเพลงลูกทุ่ง”ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา

เยาวชนอำเภอพบพระ เป็นตัวแทนในการประกวดในรายการ“ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ สุดยอดนักเพลงลูกทุ่ง”ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา

                นี่เป็นภาพการใช้เวลาว่างจากการศึกษาเล่าเรียนของน้องๆเยาวชนที่อยู่ในวงดนตรีลูกทุ่งเนรมิต โรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ที่ได้ซ้อมเตรียมความพร้อมด้วยเสียงเพลง “จดหมายจากบ้านนอก” ของคุณ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ในการสานฝันเข้าแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งเยาวชนระดับมัธยม  ชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ สุดยอดนักเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษาซึ่งเป็นความฝันและความตั้งใจของเด็กนักเรียนโรงเรียนป่าไม้อุทิศ4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะครูของโรงเรียน และตลอดจนคณะกรรมการสถานศึกษา,ผู้ปกครองเด็ก และผู้นำท้องที่,ผู้นำท้องถิ่น,ทำให้ วงดนตรีของโรงเรียนได้มีโอกาสเข้าแข่งขันมาแล้วในหลายๆเวที อาทิงานปีใหม่ม้ง 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือแข่งขันวงดนตรีที่ โรงแรมปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่   ทางโรงเรียนมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยหันมาสนใจในศิลปะดนตรีเพลงลูกทุ่งรู้รักจักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การใช้ความคิดของเยาวชนในทางสร้างสรรค์ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและรู้จักการทำงานเป็นทีม

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

                

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป