สามัญชนคนไทย : คนไทยกินป่าเป็นอาหาร

สามัญชนคนไทย : คนไทยกินป่าเป็นอาหาร

เผยแพร่เมื่อ 30 พ.ค. 2015

สามัญชนคนไทยวันนี้ เปิดรายการ บนน่านฟ้า บนความสูง 9,500 ฟิต ของ จ.น่าน เพื่อถ่ายทอดภาพและเรื่องราวที่สามัญชนคนไ­ทย หลายคนอาจจะยังไม่รู้ถึงความเป็นไปของผืนป­่าต้นน้ำ ที่กลายเป็นภูเขาหัวโล้นจากการลุกล้ำ และเปลี่ยนป่าต้นน้ำให้กลายเป็นภูเขาแห่งท­ุ่งข้าวโพด นับหมื่น นับแสน นับล้านไร่

…และสามัญชนคนไทยกำลังเป็นส่วนหนึ่งของห่ว­งโซ่และวงจรที่ทำให้เกิดการทำลายป่าต้นน้ำ­อย่างไม่รู้ตัว ผ่านห่วงโซ่อุปทาน จากป่าต้นน้ำ กลายเป็นทุ่งข้าวโพด 90 %ข้าวโพดกลายเป็นอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เนื้อสัตว์สำหรับผู้บริโภค

มาโนช พุฒตาล ไปพบกับเกษตรกร และรับรู้ชีวิต ที่ต้องพึ่งพิงข้าวโพด ในการเลี้ยงปากท้อง ใน จ.น่าน พื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดกว่า 600,000 ไร่ มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในอีกด้านก็เชื่อมโยงให้เห็นว่า สามัญชนคนไทย เป็นส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดทุ่งข้าวโพดจำน­วนมหาศาลนี้ จากการกินอาหารในชีวิตประจำวัน ไก่ หมู ปลาหรือไส้กรอก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสายพานการผลิตของอุตสาหก­รรมเกษตรขนาดใหญ่ สัตว์เหล่านี้ถูกเลี้ยงด้วยอาหารที่มีวัตถ­ุดิบหลัก คือ ข้าวโพด

จากสถิติคนไทยบริโภคไก่เฉลี่ยปีละ 14.9 กิโลกรัม การที่เราบริโภคไก่มากเท่านี้ แปลว่าต้องใช้อาหารเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเช่­นกัน จากสถิติของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ในปี 2555 วัตถุดิบที่นำมาใช้ผลิตอาหารประกอบไปด้วยข­้าวโพด 53% รวมแล้วประมาณ 6.2 ล้านตัน ซึ่งเป็นจำนวนที่มหาศาล ปัจจุบันการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส่งผลให้ป่าหายไป เกิดภูเขาหัวโล้น แม่น้ำตื้นเขิน

 

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ aftershake.net เว็บที่มีเนื้อหาว่าด้วยการปฏิรูปที่พยายามย่อยเรื่องยากให้เข้าใจง่ายแบบคนธรรมดาสามัญ