เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เทศบาลนครแม่สอดต้อนรับคณะสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                ที่ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3  เทศบาลนครแม่สอด ดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลนครแม่สอด ให้การต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่  พร้อมคณะทำงาน โดยได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการ  และหารือในส่วนการสนองงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรี มีพระราชกระแสให้ทำโครงการช่วยเหลือเกษตรที่หาของป่า (บุก) มาขาย ซึ่งปีนี้มีราคาตกต่ำ  สำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุรีได้มีการดำเนินโครงการช่วยเหลือตามพระราชดำริ ฯ โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  1. การนำร่องส่งเสริมให้ชาวบ้านแปรรูปบุกตากแห้งเพื่อเพิ่มมูลค่า ในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด
  2. การตั้งโรงงานแปรรูปบุกที่พื้นที่ เพื่อช่วยพยุงราคารับซื้อบุก
  3. และการบังคับใช้มาตรการทางกฎหมาย ต่างๆ เพื่อให้มีการจัดหาบุกเป็นไปอย่างยั่งยืน

โดยในที่ประชุมมอบหมายให้ นายอำเภอแม่ระมาด สรุปผลการนำร่องให้ชัดเจน  และร่างแนวทางการจัดการกลุ่มของชุมชน เพื่อให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้อย่างยั่งยืน  กศน.ตาก พัฒนาสื่อการสอน  เพื่อง่ายต่อการให้ความรู้กับชาวบ้าน อุตสาหกรรมจังหวัดตาก ศึกษาการจัดตั้งโรงงานแปรรูปให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป